อ้อย กะท้อน [Sugarcane] - อ้อย (เดี่ยว) กะท้อนทรงเครื่อง [Sugarcane (Solo)] (1991) [Thailand, Pop Rock]


Artist: อ้อย กะท้อน [Sugarcane]
Location: Thailand
Album: อ้อย (เดี่ยว) กะท้อนทรงเครื่อง [Sugarcane (Solo)]
Year: 1991
Genre: Pop Rock
Duration: 35:59
Format: MP3 CBR 320 (Cassette Rip)


Tracks:
01. ข้าวเหนียว-บูดู [K̄ĥāwh̄enīyw-būdū] - 3:58
02. 3 ช่า 3 ฤดู [3 Ch̀ā 3 vdū] - 3:38
03. พูดกันใหม่ [Phūd kạn h̄ım̀] - 3:22
04. เจ็บตื้น [Cĕb tụ̄̂n] - 3:22
05. ลูกทะเล [Lūk thale] - 3:02
06. กระท้อนทรงเครื่อง [Kratĥxn thrngkherụ̄̀xng] - 3:21
07. กางเขนดง [Kāngk̄hen dng] - 4:31
08. 3 นาที [3 Nāthī] - 3:02
09. ช้างกลางแดด [Cĥāng klāng dæd] - 4:10
10. ไม้ใหญ่ [Mị̂ h̄ıỵ̀] - 3:28


Personnel:
- อ้อย กะท้อน [Sugarcane] - vocals
and others


Download: MeGa

LP cover

Comments

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...