Takeshi Terauchi & Blue Jeans - 津軽じょんがら [Tsugaru Jongara] (1974) [Japan, Surf Music]


Artist: Takeshi Terauchi & Blue Jeans
Location: Japan
Album: 津軽じょんがら [Tsugaru Jongara]
Year: 1974
Genre: Surf Music
Duration: 48:22
Format: MP3 CBR 320


Tracks:
All songs written by Sixto Rodriguez.
01. 津軽じょんがら節(新節) [Tsugaru Jongarabushi (Shinbushi)] - 5:26
02. 津軽謙良節 [Tsugaru Kenryoubushi] - 3:56
03. 津軽瞽女 [ Tsugaru Goze] - 5:04
04. 津軽山彦節 [Tsugaru Yamabikouta] - 3:57
05. 津軽花笠 [Tsugaru Hanagasa] - 3:51
06. 津軽馬子唄 [Tsugaru Magouta] - 2:38
07. 津軽あいや節 [Tsugaru Aiyabushi] - 2:45
08. 津軽タント節 [Tsugaru Tantobushi] - 5:03
09. 津軽エレキ節(「津軽甚句」より) [Tsugaru Eleki Bushi (Tsugaru Jinku Yori)] - 5:00
10. 恐山 [Osorezan] - 3:03
11. 津軽山海節 [Tsugaru Sankai Bushi] - 2:46
12. 津軽じょんがら節(旧節) [Tsugaru Jonkarabushi (Kyuubushi)] - 4:49


Personnel:
- Takeshi Terauchi - guitar
no other credit is given


Download: MeGa

Comments

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...