Highlight of the day

Kenso - Kenso (1981) [Japan, Progressive Rock/Jazz Rock]


Artist: Kenso
Location: Japan
Album: Kenso
Year: 1981
Genre: Progressive Rock, Jazz Rock
Duration: 71:25 (with Bonuses)
Format: MP3 CBR 320


Tracks:
01. Nihon No Mugiuta - 5:51
02. Inei No Fue - 5:23
03. Furiorosareta Yaiba - 7:38
04. Umi - 5:29
05. Kagome - 15:26
06. Buchan No Chugaeri - 1:07
Bonuses:
07. Umi (live version,1983) - 7:37
08. Hisho No Tokimade (1979) - 2:12
09. Shijunsetsu No Tabi (1979) - 3:02
10. Kasukanaru Shido (1977) - 6:30
11. Harukanaru Toki (1976) - 3:17
12. Tabiji (1976) - 7:52


Personnel:
- Yoshihisa Shimizu - guitar, keyboards, producer
- Masayuki Tanaka - bass, keyboards
- Haruhiko Yamamoto - drums, percussion
- Shiro Yajima - flute
- Ichiro Karamatsu - keyboards (01,09)
- Kazuyuki Morishita - piano (02,04)
- Kumiko Tanabe - vocals (02)
- Yoshiaki Tsukahira - vocals (03,09-12)
- Atsushi Makiuchi - keyboards (05-07)


Download: Yandex

Comments

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...